Al meer dan 20 jaar
specialist in trainingen
en opleidingen

voor overheidsinstellingen
en bedrijven
X

Home

Trainingsaanbod AAB opleidingen

AAB opleidingen kent een breed scala aan activiteiten. Naast cursussen en trainingen, bieden wij adviestrajecten op het gebied van kwaliteit, ARBO, veiligheid en milieu. Het grote voordeel hiervan is dat cursussen, trainingen en trajecten op elkaar aansluiten.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Populaire trainingen

Herkennen en bewustwording van de risico’s tijdens het zagen van hout onder spanning, kan gevaarlijke situaties voorkomen. Daarom is deze cursus onmisbaar, als men bij een calamiteit of moeilijke omstandigheden te werk gaat. Het op een juiste manier kunnen inschatten van hout onder spanning, verkleint de risico’s aanzienlijk.

Alles over motorkettingzaag >

De deelnemers worden opgeleid om op verantwoorde, veilige wijze om te gaan met wegafzettingen, het bevorderen van verkeersveiligheid voor weggebruikers, het beperken van verkeershinder en het voorkomen van files.

Alles over Veilig werken langs de weg >

Als bezitter van dit certificaat ben je in staat om op het gebied van flora en fauna op deskundige wijze onderhoud te verrichten in het gemeentelijk groen. Je beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de verplichtingen in het kader van de Flora- & Faunawet toe te passen.

Alles over Gedragscode Flora en Fauna >

Door ongevallen en incidenten tot een minimum te beperken, voorkom je onnodig letsel en tijdrovende herstelwerkzaamheden.

Alles over VCA Basis & VOL >

Raak vertrouwd met de gevaren en risico’s van klein chemisch afval. We leren jou hoe je klein chemisch afval aanneemt en sorteert. Ook etiketten en persoonlijke beschermingsmiddelen komen aan bod.

KCA (Klein Chemisch Afval), medewerker >

Bestuur je een bedrijfsauto met autolaadkraan of bedien je uitsluitend de kraan om te laden en lossen? Wij leren je deze veilig en verantwoord te bedienen, aangevuld met een certificaat.

Veilig werken met de Autolaadkraan >

Je werkhouding, onderhoud aan de maaier, kleine storingen oplossen, materiaalkennis, gevaren en Arbo richtlijnen. Dit en meer komt aan bod tijdens deze eendaagse training.

Veilig werken met de bosmaaier >

Word een keurmeester/inspecteur, zodat je zelfstandig keuringen aan speeltoestellen kunt uitvoeren. De cursus neemt 1 dag in beslag en bestaat uit een theorie- en praktijkdeel.

Inspectie Speelgelegenheden & Speeltoestellen >

De NEN 3140 norm regelt het minimale veiligheidsniveau bij elektrische gevaren rond elektrische installaties, werktuigen en handgereedschappen. Met deze cursus leer je de gevaren onderkennen en interpreteren naar de eigen bedrijfssituatie.

NEN 3140 VOP >

Laatste nieuws

Overige diensten van AAB

Opleidingsmanagement systeem Wijzer

Opleidingsmanagement

Ons opleidingsmanagementsysteem ‘Wijzer’ is ontwikkeld door Kader, bureau voor kwaliteitszorg en AAB Training en Opleiding.

Alles over opleidingsmanagement >

AAB toolbox service

Toolbox-service

VCA-gecertificeerde bedrijven dienen minimaal 10x per jaar een toolbox-bijeenkomst te organiseren. Een goede toolbox-bijeenkomst is goed is uitgewerkt en voorbereid.

Alles over Toolbox service >

CCV erkende opleidingen

CCV-traject

Om beroepschauffeur te worden, moet u de basiskwalificatie behalen bij het CCV. Deze bestaat uit examens en toetsen.

Alles over CCV traject >